به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۲ شهریورماه به بیان مسائلی همچون شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی، ۶۰ میلیون ایرانی یارانه می گیرند، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس،  می پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین نظام توزیع پاشنه آشیل اقتصاد، ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟، طرح های بدون زیرساخت عملکرد معکوس دارند ، همسان سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر، نقدینگی سرگردان میان بورس و بازار خودرو از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۲ شهریورماه به شرح زیر است:

 

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر

شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی/ریزش بورس با بازار طلا و سکه چه کرد؟/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر