به گزارش افکارنیوز،

هلدینگ دسته ای شرکت ها هستند که با هدف اداره مستقیم شرکت های زیر مجموعه اقدام به خرید سهام آنها می کنند؛ شرکت های هلدینگ قابلیت مدیریت مجموعه را دارند و سهام اکثریت را در اختیار دارند.

 

 اخبار اقتصادی شرکت های هلدینگ دو دسته هستند، شرکت های دسته اول که علاوه بر فعالیت های بازرگانی و صنعت با بخشی از سرمایه خود اقدام به خرید سهام شرکت های دیگر می کنند، به این دسته اول شرکت کنترل کننده گویند.

نوع دوم شرکت های هلدینگ ، شرکت هایی هستند که تنها اقدام به خرید سهام اکثریت شرکت های می کنند که به شرکت های کنترل کننده اطلاق می شوند.