به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  پنجشنبه  ۳ مهرماه به بیان مسائلی همچون ایجاد هیات ارزی با پشتوانه طلا ، سهامداران ارزان‌فروشی نکنند، ماهی‌گیری سودجویان از آب گل‌آلود بورس ، بازار خودرو در زمستان داغ می شود، می پردازد.

همچنین نماگر ارز در بازار میوه، مهندسان ایرانی نانوا و مسافرکش شده اند، حقوق کارمندان به گرد تورم نمی رسد، بازگشت ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۳ مهر به شرح زیر است:

ماهی‌گیری سودجویان از آب گل‌آلود بورس/ بازار خودرو در زمستان داغ می شود/ نماگر ارز در بازار میوه

ماهی‌گیری سودجویان از آب گل‌آلود بورس/ بازار خودرو در زمستان داغ می شود/ نماگر ارز در بازار میوه

ماهی‌گیری سودجویان از آب گل‌آلود بورس/ بازار خودرو در زمستان داغ می شود/ نماگر ارز در بازار میوه

ماهی‌گیری سودجویان از آب گل‌آلود بورس/ بازار خودرو در زمستان داغ می شود/ نماگر ارز در بازار میوه

ماهی‌گیری سودجویان از آب گل‌آلود بورس/ بازار خودرو در زمستان داغ می شود/ نماگر ارز در بازار میوه

ماهی‌گیری سودجویان از آب گل‌آلود بورس/ بازار خودرو در زمستان داغ می شود/ نماگر ارز در بازار میوه

ماهی‌گیری سودجویان از آب گل‌آلود بورس/ بازار خودرو در زمستان داغ می شود/ نماگر ارز در بازار میوه

ماهی‌گیری سودجویان از آب گل‌آلود بورس/ بازار خودرو در زمستان داغ می شود/ نماگر ارز در بازار میوه

ماهی‌گیری سودجویان از آب گل‌آلود بورس/ بازار خودرو در زمستان داغ می شود/ نماگر ارز در بازار میوه