به گزارش افکارنیوز،

هیئت هماهنگی مقاومت عراق در بیانیه ای در خصوص حضور نظامیان بیگانه و در راس آنها آمریکایی ها پیامی خطاب به آنها صادر کرد.

در این بیانیه آمده است در عراق مردانی هستند که هرگز با باقی ماندن نظامیان بیگانه که خاک پاک کشورشان را لگدمال کنند، موافقت نخواهند کرد.

این بیانیه آورده است ما فرصت مشروطی به نظامیان بیگانه می دهیم تا جدول زمان بندی محدود و مشخصی برای خروج از کشورمان وضع کنند.

مقاومت عراق همچنین اعلام کرد به دولت آمریکا درباره فریبکاری و وقت کشی و تلاش برای دور زدن خواسته نخست ملت(عقب نشینی) هشدار می دهیم.