پسر ترامپ در توییتی نوشت : چرا جو بایدن مدام به پایین نگاه می‌کند؟ انگار یادداشت‌های از قبل نوشته‌ای دارد. آیا او نمی‌تواند اصول و سیاست‌های خود را به خاطر بسپارد!؟

به او دقت کنید همه موارد را از یادداشت می‌خواند.

چرا بایدن در مناظره مدام به پایین نگاه می‌کند؟