پایگاه اینترنتی مجلس نمایندگان آمریکا نوشت:  ایلهان عمر ، نماینده دموکرات مینه‌سوتا پس از تلاش دونالد ترامپ ، رئیس جمهور برای تغییر نتایج انتخابات در تماسی تلفنی با وزیر جمهوریخواه امور داخلی ایالت جورجیا بیانیه زیر را صادر کرد:

«تلاش رئیس جمهور برای تغییر آشکار نتایج انتخابات با فشار وارد آوردن بر وزیر جمهوریخواه امور داخلی ایالت جورجیا یک جرم آشکار و محض است. این یک اقدام فتنه انگیزانه فاحش دیگر از رئیس جمهوری است که مصمم به تضعیف سنگ زیرین دموکراسی ما یعنی انتخابات است. چاره قانون اساسی برای جرم سنگین و بزه رئیس جمهور ایالات متحده (آمریکا) روشن است: استیضاح. آنچه چهار سال گذشته به ما نشان داده است این است که وقتی رئیس جمهور و همدستانش به خاطر جنایات شان مؤاخذه نشوند، جری‌تر می‌شوند. قانون اساسی استثنا‌هایی برای زمان باقیمانده برای رئیس جمهور یا حمایت مردمی از او قائل نیست. به خاطر قانون اساسی و جمهوری مان، ما باید این رئیس جمهور را به دلیل تلاش هایش برای سرنگونی دموکراسی در این کشور کاملا پاسخگو قرار دهیم.»