افزایش جنایات علیه مسلمانان و اسلام هراسی در آلمان موجب نگرانی مسلمانان مقیم این کشور شده است.  

به نوشته روزنامه «ینی شفق» «کمال ارگون» رئیس انجمن مسلمانان ترکیه موسوم به «IGMG»، گفت که مساجد بیشتری در آلمان در ماه‌های اخیر بیشتر مورد تهدید، تخریب‌ یا آتش سوزی قرار گرفتند. وی گفت: «در سال گذشته دستکم 122 مسجد هدف چنین حملاتی قرار گرفتند و ده‌ها مسجد مورد تهدیدهای متعدد بمب گذاری نئونازی‌ها یا دیگر گروه‌های افراطی آلمان قرار گرفت.»

وی گفت: «از مقامات پلیس می‌خواهیم تحقیقات موثرتری انجام دهند و عاملان این حملات را دستگیر کنند.»

ارگون که ریاست یکی از بزرگترین سازمانهای مسلمان شهروندان ترکیه‌ای مقیم آلمان را بر عهده دارد افزود که  مسلمانان به دلیل افزایش اقدامات ضد اسلامی ، خصومت و تبعیض بیشتری را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند.

وی گفت که بانوان مسلمان که روسری به سر می‌گذارند به طور مرتب در خیابان مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند و گفته می‌شود که حوادث حمله فیزیکی نیز رو به افزایش است.بر اساس ارقام رسمی، پلیس آلمان از ژانویه تا نوامبر سال 2020 ،632 مورد اسلام هراسی را  ثبت کرده است .این در حالی است که گفته می‌شود رقم واقعی بالاتر است زیرا بسیاری از قربانیان پیگیر شکایات کیفری نیستند.

آلمان با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت، پس از فرانسه دومین جمعیت مسلمان در اروپای غربی را دارد. در میان 4.7 میلیون مسلمان این کشور، 3 میلیون نفر اصالتا ترکیه‌ای هستند.این کشور طی سالهای اخیر شاهد رشد نژادپرستی و اسلام هراسی بوده است که با تبلیغات گروه‌های نئونازی و حزب راست افراطی «ای دی اف» تقویت می‌شود.