"واقف درگاهلی "سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گزارش های منتشره برخی رسانه ها در این زمینه را دور از واقعیت خوانده است.

  برخی منابع خبری باکو به نقل از وی اعلام کردند: به استثنای موارد پیش بینی شده در موافقت نامه های بین المللی که جمهوری آذربایجان یکی از طرفین آنها می باشد، استقرار پایگاه های نظامی درخاک جمهوری آذربایجان در خارج از سیاست دولت می باشد.

  سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان همچنین افزود : باید توجه داشت که جمهوری آذربایجان عضو جنبش عدم تعهد است و در سال های  ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ میلادی ریاست این جنبش را بر عهده دارد.

  در پی پایان جنگ ۴۴ روزه اخیر نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان که منجر به آزاد سازی سرزمین های این کشور در قره باغ شد، گروه ۲۰۰ نفره متخصصین مین زدایی برای مشارکت در عملیات مین زدایی وارد جمهوری آذربایجان شدند.

  همچنین گروه ۲۰ نفره از متخصصین مین زدایی روسیه برای همکاری با جمهوری آذربایجان  در این زمینه در این کشور بسر می برند.