سناتور جمهوری خواه ایالت پنسیلوانیا از استیضاح دونالد ترامپ به دلیل نقش او در حمله به کنگره در روز چهارشنبه استقبال کرد.

 پت تومی، سناتور جمهوری خواه ایالت پنسیلوانیا گفت از استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دلیل نقشش در شورش‌های اخیر پایتخت و حمله به کنگره در روز چهارشنبه حمایت می‌کند.

تومی به فاکس نیوز گفت: من فکر می‌کنم رئیس جمهور مرتکب جرائمی شده  که مستحق استیضاح است، با این حال، وی افزود نگران است کنگره موضوع را کاملاً سیاسی کند.

دموکرات‌های مجلس نمایندگان قصد دارند روز دوشنبه پیشنویس استیضاح ترامپ را ارائه کنند.

پیش از این، سناتور لیزا مورکوفسکی در واکنش به حوادث بی سابقه در حمله به کنگره آمریکا گفت: دونالد ترامپ باید فورا استعفای خود از ریاست جمهوری آمریکا را اعلام کند. اگر حزب جمهوری خواه نتواند خود را از ترامپ جدا کند مطمئن نیستم آینده‌ای با این حزب داشته باشم. من خواهان خروج او از قدرت هستم.

نشست کنگره آمریکا که روز چهارشنبه به منظور تائید آرا الکترال انتخابات ۲۰۲۰ برگزار شد با یورش بی سابقه هواداران ترامپ به ساختمان کنگره که به تحریک شخص رئیس جمهور صورت گرفت، برای ساعاتی به حالت تعلیق درآمد. اقدامی که از سال ۱۸۱۲ به این سو در تاریخ آمریکا بی سابقه بود. روز پنج شنبه کنگره آمریکا پس از گذراندن یک شب ناآرام پیروزی بایدن را در انتخابات ۲۰۲۰ تائید و او را به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا معرفی کرد.

حال گزینه استیضاح ترامپ در کمتر از یک سال بار دیگر روی میز کنگره آمریکا قرار گرفته است تا او با ثبت رسوایی بی سابقه‌ای در آخرین برگ، ریاست جمهوری خود را به پایان ببرد.