تنها چند روز به پایان دولت ترامپ باقیست، اما با این حال بسیاری از کارمندان کاخ سفید ترجیح می‌دهند هر چه سریعتر از سمت‌های خود در دولت وی رهایی یابند و کاخ سفید را ترک کنند که از این موضوع به سونامی استعفا‌های مقامات دولتی آمریکا تعبیر می‌شود.

حال برخی رسانه‌ها خبر از استعفا ی چاد وولف، سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌دهند.

شبکه فاکس‌نیوز نیز مدعی شده است که وولف نامه‌ای را از طریق صفحه توئیتر خود منتشر و دلیل استعفای خود را حمله هواداران ترامپ به کنگره و اتفاقات اخیر آمریکا می‌داند.

وی نوشته است: از این اقدام ناراحت هستم. تمایل داشتم تا پایان این دولت در خدمت وزارتخانه باشم.