کمیته ساخت و ساز شهرداری قدس اشغالی امروز چهارشنبه طرح ساخت 530 واحد مسکونی جدید برای اشغالگران صهیونیست را در این شهر به تصویب رسانده است.

به گزارش شبکه عبری کان، قرار است 400 واحد مسکونی در شهرک صهیونیست‌نشین گیلو در جنوب غربی قدس ایجاد شود. شهرک رمات شلومو در شمال قدس نیز در این برنامه شهرک سازی قرار دارد.

این در حالی است که هفته گذشته نیز رژیم صهیونیستی از تصویب طرح ساخت 850 واحد مسکونی جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری و قدس اشغالی خبر داد.

رژیم صهیونیستی به رغم مخالفت‌های بین‌المللی همچنان بر توسعه شهرک‌سازی برای یهودیان در اراضی فلسطینیان اصرار دارد.