هزاران پرچم مقابل کاخ سفید نصب شده است تا نمادی برای عدم حضور مردمی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در آمریکا باشد.

مراسم تحلیف بایدن

بیش از ۱۹۰ هزار پرچم در نشنال مال (National mall) پارک عمومی واقع در مرکز واشنگتن دی‌سی، پایتخت آمریکا نصب شده است تا نمادی برای عدم حضور مردمی باشد.

هر چهار سال یک بار صد‌ها هزار آمریکایی به طور سنتی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری شرکت می‌کردند. اما امسال این مراسم به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

در پی حمله اوایل ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا، تدابیر امنیتی در واشنگتن تشدید شده است. هزاران نیروی گارد ملی در سراسر پایتخت آمریکا مستقر شده اند.

جو بایدن ظهر چهارشنبه به وقت محلی پیش از آغاز سخنرانی خود در مراسم تحلیف ریاست جمهوری، مقابل جمعیت محدودی با دست گذاشتن بر روی انجیل به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد خواهد کرد.