« اشرف غنی » رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شورای علمای اهل تشیع در ارگ ریاست جمهوری گفت که نظام جمهوری چتر و بستری است که مساوات تمام افغان‌ها در آن تامین می‌شود.

رئیس جمهور افغانستان با تاکید بر حفظ نظام کنونی و در حالیکه زمزمه‌های ایجاد دولت موقت افزایش یافته، هشدار داد: انقطاع در جمهوریت قیمت بسیار بالایی خواهد داشت.

وی افزود: قوای امنیتی و دفاعی ما جنگ را نباخته‌اند و مشروعیت کامل بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی افغانستان پابرجاست و آمریکا شریک دولت افغانستان و قوای امنیتی و دفاعی ما می‌باشد.

اشرف غنی ادامه داد: تعیین هدف ما برای صلح با دنیا و منطقه، این است که افغانستان مستقل، دارای اقتدار ملی، مردم سالاری و وحدت ملی باشد و طریقه ما برای مراحل دیگر مذاکره، انجام با دقت، با تدبیر و اطمینان آن است.

وی همچنین تصریح کرد که دولت صلح با تضرع را نمی‌خواهد و حاضر به تسلیم شدن نیست، بلکه خواستار صلحی است که در آن بقا، رفاه و وحدت ملی باشد.