پس از گذشت چندین سال از ماجراجویی نظامی بی‌فایده عربستان در خاک یمن و برخی کشورهای دیگر منطقه، به تدریج جنبش‌های مردمی در خاک سعودی نیز در حال فعالیت و انتقام گیری از سران جنایتکار آل سعود هستند.