شبکه سعودی «العربیه-الحدث»، امروز (چهارشنبه)، از اقدام رژیم صهیونیستی در ارسال تجهیزات نظامی به جولان اشغالی خبر داد.

العربیه بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره این اقدام گزارش داد که رژیم صهیونیستی به جبهه شمالی در جولان اشغالی سوریه تانک‌ ارسال کرده است.

این گزارش در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی هنوز بیانیه‌ای در این خصوص صادر نکرده است.

 رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ بخش بزرگی از این منطقه را اشغال و در سال ۱۹۸۲ آن را ضمیمه خود کرد؛ جامعه بین‌الملل هرگز این اقدام را به‌رسمیت نشناخته است.بلندی‌های جولان اشغالی، بخشی از استان «القنیطره» سوریه است. رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ بخش بزرگی از این منطقه را اشغال و در سال ۱۹۸۲ آن را ضمیمه خود کرد؛ جامعه بین‌الملل هرگز این اقدام را به‌رسمیت نشناخته است.