عبدالباری عطوان گفت: عربستان حامی "عادی‌سازی" روابط با رژیم صهیونیستی است و موضع آن هرگز تغییر نخواهد کرد.