منابع کویتی گزارش دادند که خالد الجارالله معاون وزیر خارجه این کشور از سمتش استعفا کرد.

روزنامه کویتی «القبس» با اعلام این خبر نوشت که «احمد الناصر محمد الصباح» وزیر خارجه کویت ضمن قبول استعفای خالد الجارالله، «جمال الغانم» را به عنوان معاون جدید خود تعیین کرد.

استعفای الجارالله در حالی است که اخیرا پس از استعفای دولت کویت، «نواف الأحمد الجابر الصباح» امیر این کشور بار دیگر «صباح الخالد» را به عنوان نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه تعیین کرد.