" جان کربی " سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اوضاع یمن را بزرگترین فاجعه انسانی جهان کنونی توصیف کرد.

او افزود: مقامات کشورش باید درباره این مسئله با عربستان رایزنی کنند و کمک‌های آمریکا به شرکا و دوستان این کشور باید با منافع و ارزش‌های آمریکا همخوانی داشته باشد.

جان کربی در مصاحبه با الجزیره اظهار کرد: رئیس جمهور جو بایدن گفته است می‌خواهد در مورد حمایت و نقش آمریکا در عملیات تهاجمی عربستان علیه یمن بازنگری کند، چرا که ما می‌دانیم یمن گرفتار بزرگترین فاجعه انسانی در جهان حاضر است و ما این مسئله را می‌دانیم. من کمی پیش به شما درباره رایزنی‌های خود با عربستان و تعامل با این کشور در راستای منافع ملی آمریکا سخن گفتم. این یکی از رایزنی‌هایی است که باید انجام دهیم.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تصریح کرد: تا کنون هیچ تصمیم نگرفته ایم که بخواهم آن را اعلام کنم,، ولی همیشه در هر مکانی از جهان که با آن روابط نظامی داریم و هنگامی که به دوست و شریکی کمک می‌کنیم این کمک یا شراکت و حمایت باید با منافع و ارزش‌های ما همخوانی داشته باشد.