نخست وزیر انگلیس می‌گوید رئیس جمهور آمریکا از یکی از شعار‌های وی کپی برداری کرده است.

بوریس جانسون با لحن آمیخته با شوخی گفت شعار «بهتر از قبل، دوباره می‌سازیم» را بایدن از او به قرض گرفته است. نخست وزیر انگلیس به طرز کنایه آمیزی گفت: اینکه رئیس‌جمهور بایدن هم شعارش را پیدا کرده مشعوف شدم: «بهتر از قبل، دوباره می‌سازیم.»

نخست وزیر انگلیس افزود: ادعا دارم که اولین بار ما از این شعار استفاده کردیم. این شعار درستی است و البته تصور می‌کنم ما هم آن را از شخص دیگری وام گرفتیم.

روابط رئیس جمهور جدید و نخست وزیر شروع بسیار بدی داشته است. بایدن سال گذشته جانسون را کپی فیزیکی و روانی ترامپ توصیف کرد. اعضای ستاد انتخاباتی بایدن گفته اند که هنوز نشانه‌هایی از بی اعتمادی نسبت به جانسون به دلیل سبک سیاسی وی و نزدیکی با ترامپ وجود دارد.

جانسون، اما اولین مقام اروپایی بود که پس از روی کار آمدن بایدن با او تماس گرفت. نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه نیز گام‌های اولیه بایدن در مورد تغییرات آب و هوایی و مسائل سیاست خارجی را برای روابط انگلیس و ایالات متحده "فوق العاده دلگرم کننده" ارزیابی کرد.