«استانیسلاو زاس» دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی در سفر به تاجیکستان با «سراج الدین مهر الدین» وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کرد.

طی این دیدار در مورد حفظ صلح و ثبات در حوزه مسئولیت پیمان امنیت جمعی، پاسخ به موقع به چالش‌ها و تهدیدات زمان، همچنین افزایش همکاری بین کشورهای عضو این سازمان در زمینه‌های سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، نظامی - فنی، نظامی - اقتصادی تبادل نظر شد.

با در نظر گرفتن ریاست تاجیکستان در این سازمان، مهرالدین بر علاقه کشورش به همکاری نزدیک با دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی و نهادهای آن برای پیشبرد تدریجی ابعاد اولویت دار، تاکید کرد.

علاوه بر این طرفین در در مورد هماهنگی بیشتر مواضع سیاست خارجی، نزدیکی رویکردهای کشورهای عضو در موضوعات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر  کردند و روند آمادگی این کشور به نشست آتی شورای وزیران امور خارجه پیمان امنیت جمعی که در بهار امسال در تاجیکستان برگزار خواهد شد را بررسی کردند.

پیش از این دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی با «شیرعلی میرزا» وزیر دفاع تاجیکستان ملاقات و همکاری‌های دفاعی و نظامی و برگزاری نشست شورای وزیران دفاع پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه را بررسی کردند.

همکاری نظامی، نظامی – فنی، نظامی – اقتصادی در قالب سازمان پیمان امنیت جمعی در این ملاقات مطرح شد.

زاس در سخنانی به لزوم افزایش سطح آمادگی نیروهای امنیت جمعی، به ویژه، از طریق فعالیت‌های مشترک برای آموزش عملیاتی و جنگی اشاره کرد.

دو طرف طی این دیدار همچنین تمرینات مشترک «تعامل -2021»، «جستجو -2021» و «اچلون – 2021» که قرار است امسال در خاک تاجیکستان برگزار شود را مورد بحث و بررسی قرار دادند.