عبدالباری عطوان ، سردبیر روزنامه اینترنتی رای الیوم، عادی‌سازی روابط به رژیم صهیونیستی را به مثابه خیانت و نادیده گرفتن اصول اسلامی توصیف کرد.

او در حساب کاربری خود در توئیتر خطاب به رژیم صهیونیستی نوشت: ”توافقنامه‌های ابراهیم یا توافقنامه‌های موسی؛ هر طور که می‌خواهید آن را نام‌گذاری کنید. عادی‌سازی روابط برای ما به مثابه خیانت و نادیده گرفتن اصول عربی و اسلامی است.“

شایان ذکر است، اخیرا چهار کشور عربی از جمله امارات متحده عربی، بحرین و مراکش و سومالی با خیانت به آرمان فلسطین، اقدام به عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی کردند. این اقدام به شدت مورد انتقاد مسلمانان قرار گرفته است و فلسطینیان آن را خنجری از پشت به پیکره خود توصیف کرده‌اند.