مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در راس هیاتی وارد عربستان شد.

وی در جریان این سفر روابط دوجانبه میان عربستان و عراق را مورد رایزنی قرار خواهد داد و با مسئولان سعودی همکاری مشترک میان بغداد و ریاض را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد.

این درحالی است که قبل از آن، عبدالعزیز الشمری سفیر عربستان سعودی در عراق گفته بود: سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به عربستان که قرار است چهارشنبه انجام شود، سفر مهمی است و در زمان مهمی نیز انجام می شود.در این دیدار شماری از مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی بررسی می شود و تعدادی توافقنامه در زمینه های مختلف امضا خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت روابط میان دو کشور افزود: در صدد افزایش گذرگاههای مرزی با عراق هستیم و گذرگاه عرعر به صورت شبانه روزی در حال استفاده است.

این مقام سعودی درباره اهدای ورزشگاه به عراق توسط ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نیز گفته بود: جلسات مداوم برای تکمیل مراحل اجرای این پروژه ادامه دارد.در مورد شورای هماهنگی بین دو طرف، جلسات ادامه دارد و به زودی جلسه مهمی بین تاجران دو کشور برگزار خواهد شد.

روز پنج شنبه گذشته مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در یک تماس ویدئویی با یکدیگر  گفتگو کردند که طی آن از الکاظمی برای سفر به عربستان دعوت رسمی به عمل آمد.