داده‌های رسمی اداره کل آمار عربستان روز یکشنبه نشان داد که حدود 135.4 هزار کارگر خارجی در سه ماه آخر سال 2020 بازار کار عربستان را ترک کرده‌اند.

بر اساس نتایج بررسی نیروی کار صادر شده توسط اداره کل آمار عربستان ، تعداد کارگران خارجی در سه ماهه چهارم سال 2020 نسبت به سه ماهه قبل حدود 135.4 هزار نفر و تعداد کارگران سعودی 1078 نفر کاهش یافته است.

نتایج این بررسی‌ها همچنین نشان داد که نرخ بیکاری در سعودی‌ها به 12.6 درصد کاهش یافت ، در حالیکه در پایان سه ماهه سوم سال 2020 14.9 درصد بود.

آژانس خبری بلومبرگ ماه گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن به چالش‌های داخلی « محمد بن سلمان » ولیعهد سعودی پرداخت و نوشت محمد بن سلمان با توجه به افزایش بیکاری در عربستان به دنبال ایجاد فرصت شغلی برای شهروندان سعودی است.

بر اساس گزارش آژانس خبری مذکور ایجاد فرصت‌های شغلی بزرگترین چالش داخلی پیش روی ولیعهد سعودی است ،آن‌هم در زمانی که وی در حال تنوع سازی اقتصاد عربستان است و مدتها به صادرات نفت و نیروی کار وارداتی اعتماد کرده است.

بلومبرگ در ادامه تاکید کرد که بیکاری در عربستان در سال 2020 به 15 درصد رسید؛ چراکه شیوع ویروس اپیدمی کرونا باعث شکست در چشم‌انداز 2030 ولیعهد سعودی شد.

بر اساس گزارش آژانس خبری آمریکایی، نرخ بالای بیکاری در عربستان منجر به فقیر شدن طبقه متوسط جامعه سعودی می‌شود که به تبع آن ناامیدی‌ها و بی‌ثباتی اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.

خارجی‌ها اکنون یک سوم جمعیت 34 میلیون نفری عربستان را تشکیل می‌دهند و اقتصاد عربستان به کارگران ارزان قیمت سایر کشورهای آسیایی و عربی متکی است. سه چهارم کارگران بخش خصوصی خارجی هستند و آنها اغلب برای دستمزد کمتر زحمت بیشتری را متحمل می‌شوند که این امر رقابت را برای سعودی‌ها دشوار می‌کند.