این روزنامه در شماره امروز پنج شنبه نوشت: اصابت  موشک سوری  به منطقه نزدیک  تأسیسات هسته ای دیمونا ، نشان داد که چه خطری ما را تهدید می کند.

این روزنامه این سئوال را مطرح کرده است که "اگر این موشک به داخل تأسیسات اصابت می کرد، امروز اسرائیلی ها حال و روز دیگری داشتند."

این روزنامه افزود: "این حادثه به تنهایی گویای همه خطرهایی است که اسرائیل را تهدید می کند".