طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۶۹ هزار و ۶۸۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۵۴ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۳۱۸ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۰ هزار و ۴۷۸ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۳ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۳۱ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۶۴۰ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۳ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۶۱ نفر (۳۹ هزار و ۷۶۷ نفر)

۲. هند ۲۰ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۵۴۳ نفر (۳۵۵ هزار و ۸۲۸ نفر)

۳. برزیل ۱۴ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۳۴ نفر (۳۶ هزار و ۵۲۴ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۷ نفر (۳ هزار و ۷۶۰ نفر)

۵. ترکیه ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۲۱ نفر (۲۴ هزار و ۷۳۳ نفر)

۶. روسیه ۴ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۷۴۴ نفر (۸ هزار و ۴۸۹ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۸۵۰ نفر (هزار و ۶۴۹ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۵۰ هزار و ۷۰۸ نفر (۵ هزار و ۹۴۸ نفر)

۹. اسپانیا ۳ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۴۳۰ نفر (۵ هزار و ۳۵۴ نفر)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۸۷۷ نفر (۱۰ هزار و ۲۷۹ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۵۸۷ نفر مبتلا و ۲۰ هزار و ۷۳۲ مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۹۱ هزار و ۵۱۴ نفر (۴۴۵ نفر)

۲. برزیل ۴۰۸ هزار و ۸۲۹ نفر (هزار و ۵۴ نفر)

۳. هند ۲۲۲ هزار و ۳۸۳ نفر (۳ هزار و ۴۳۸ نفر)

۴. مکزیک ۲۱۷ هزار و ۲۳۳ نفر (۶۵ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۵۳۹ نفر (۱ نفر)

۶. ایتالیا ۱۲۱ هزار و ۴۳۳ نفر (۲۵۶ نفر)

۷. روسیه ۱۱۱ هزار و ۱۹۸ نفر (۳۳۶ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۵ هزار و ۱۳۰ نفر (۳۱۱ نفر)

۹. آلمان ۸۴ هزار و ۲۰ نفر (۱۹۴ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۸ هزار و ۲۹۳ نفر (۲۵ نفر)

ایران در این فهرست با ۷۲ هزار و ۸۷۵ نفر فوتی و ۳۹۱ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.