روز یکشنبه تجمعی در پایتخت آلمان در حمایت از فلسطینیان برگزار شد.

در این تجمع که با حضور صدها نفر در برلین برگزار شد به تصمیم رژیم صهیونیستی برای اخراج ساکنان فلسطینی از محله شیخ الجراح قدس اعتراض شد.

برلین

برلین