سازمان ملل در گزارش جدیدی، اتحادیه اروپا را دستکم تاحدی در مرگ هزاران پناهجو حین عبور از دریای مدیترانه مقصر دانست.

به نوشته پایگاه خبری «میدل ایست مانیتور»، این گزارش اتحادیه اروپا را به ممانعت از اجرای عملیات نجات و بازگرداندن عامدانه پناهجویان به میان دریا متهم کرده است.

در این گزارش ۳۷ صفحه‌ای که از سوی دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است بیان می‌کند که مرگ این پناهجویان نتیجه «تصمیمات و اقدامات سیاسی ملموس» کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مقامات لیبی و دیگر بازیگران است.

در بازه مورد بررسی این گزارش (ماه آغازین ۲۰۱۹ تا ماه پایانی ۲۰۲۰) دستکم ۲۲۳۹ پناهجو حین تلاش برای رسیدن از لیبی به مالت و ایتالیا غرق شده‌اند.

طبق آمار سازمان ملل، تعداد پناهجویان جان باخته در چهارماه آغازین سال جاری میلادی حدود ۶۳۲ نفر برآورد شده است.