امیر عبدالمنعم کارشناس عراقی امور امنیتی امروز چهارشنبه درباره تلاشهای سیاسی و آمریکایی به منظور دور کردن حشد شعبی از مرز عراق با سوریه هشدار داد و هدف از آنرا ایجاد روزنه در مرز به منظور تضمین ورود سرکرده های داعش از اردوگاه الهول سوریه به داخل عراق دانست.

وی افزود: طرحی با نظارت آمریکا در حال مهیا شدن است که از سوی برخی مزدوران در داخل عراق اجرا می شود و هدفش فراهم آوردن بستر مناسب برای تروریستهایی است که در اردوگاه الهول در سوریه قرار دارند تا وارد عراق شوند.

این کارشناس عراقی تاکید کرد: طرح ورود سرکرده های تروریستی به عراق از سوی آمریکا اجرا می شود.

وی افزود: تلاشهای واشنگتن و متحدانش برای دور کردن حشد شعبی از نوار مرزی به منظور ایجاد روزنه برای وارد کردن سرکرده های داعش است.

عبدالمنعم گفت: در دوره آتی به ویژه قبل از انتخابات اقدامات تروریستی افزایش پیدا خواهد کرد و مراکز انتخاباتی مورد حمله واقع خواهد شد و برخی نامزدها ترور خواهند شد و بعید نیست که تروریستها بر برخی مناطق مسلط شوند.