پس از برگزاری نماز جمعه ، ظهر امروز تجمعهایی در حمایت از قدس و غزه در مناطق مختلف کرانه باختری برگزار شد.

خبرگزاری صفا گزارش داد که پس از برگزاری یک تجمع در شهرک «رافات» در شمال غرب قدس اشغالی، نمازگزاران با نظامیان صهیونیست درگیر شدند.

صفا همچنین خبر داد که در جریان متفرق کردن معترضان فلسطینی در شمال کرانه باختری، دو فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

برخی از منابع خبری نیز گفتند که یک جوان فلسطینی در جریان درگیری با نظامیان صهیونیست در جنوب نابلس زخمی شده است.

این منابع تأکید کردند که وضعیت جسمانی این فرد مجروح، وخیم توصیف شده است.

این در حالی است که خبرگزاری صفا آمار فلسطینیان زخمی را ۱۵ نفر اعلام کرد.