«محمد البلداوی» نماینده فراکسیون «الصادقون» پارلمان عراق تأکید کرد که همه کشورهای جهان از پذیرش خانواده‌های عناصر گروه تروریستی داعش امتناع کردند.

شبکه خبری العهد به نقل از البلداوی گزارش داد، آمریکا ، کشورهای اروپایی و سایر کشورها، امکانات بسیاری برای بازپروری روحی و اجتماعی دارند، ولی با وجود اینکه تبعه‌های آنان در میان این خانواده‌ها حضور دارند، از پذیرش آنان امتناع می‌کنند.

وی با اشاره به اردوگاههای این کشورها برای پذیرش خانواده‌های داعشی حاضر در اردوگاه «الهول» سوریه، گفت که با وجود این مسئله، حاضر نیستند هیچ اقدامی در این راستا انجام دهند.

این نماینده عراقی خاطر نشان کرد، این کشورها به خوبی می‌دانند که حضور این خانواده‌ها چه خطری برای امنیت داخلی آنان دارد و اینکه در آینده بذر افراطی‌گری را به خاک آنان منتقل خواهد کرد.

البلداوی تأکید کرد، آمریکا و برخی از کشورهای دیگر، فشارهای زیادی برای انتقال بخشی از این عناصر به موصل وارد کردند؛ هر چند همه می‌دانستند که این افراد، بمبهای انسانی ساعتی هستند.

وی با بیان اینکه این کشورها، اهداف و برنامه‌های متعددی دارند، تصریح کرد، با بازگشت این خانواده‌ها، روند حملات جنایتکارانه افزایش خواهد یافت.

این نماینده عراقی در پایان تأکید کرد، هرکس تصمیم گرفته است که این خانواده‌ها به موصل بازگردند، باید مسئولیت این تصمیم را بر عهده گیرد؛ زیرا به ثبات و امنیت آسیب وارد خواهد کرد.

این در حالی است که برخی از نمایندگان پارلمان عراق تأکید دارند که آمریکا عامل فشار به بغداد است تا خانواده‌های داعش را از سوریه به این کشور انتقال دهند.