طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۳۹۹ هزار و ۶۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۷۳ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۹۴۸ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۹ هزار و ۲۷۳ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۳۵۲ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۵۶ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۹۰۹ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۳۷۴ نفر (۱۱ هزار و ۶۰۳ نفر)

۲. هند ۲۸ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۳۷۲ نفر (۱۱۴ هزار و ۵۳۷ نفر)

۳. برزیل ۱۶ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۴۲۵ نفر (۶۵ هزار و ۴۷۱ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۸۳ نفر (۶ هزار و ۶۵۴ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۵۹۴ نفر (۶ هزار و ۱۲۶ نفر)

۶. روسیه ۵ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۲۷۴ نفر (۹ هزار و ۱۴۵ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۶۶۹ نفر (۵ هزار و ۷۶۵ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۱۵۳ نفر (۲ هزار و ۴۳۶ نفر)

۹. آرژانتین ۳ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۲۴ نفر (۲۳ هزار و ۶۲۷ نفر)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۹۳۴ نفر (۲ هزار و ۲۴۹ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۷۵۱ نفر مبتلا و ۶ هزار و ۴۴۲ نفر مبتلا جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۱۲ هزار و ۲۰۳ نفر (۳۸۸ نفر)

۲. برزیل ۴۷۲ هزار و ۶۲۹ نفر (هزار و ۶۶۱ نفر)

۳. هند ۳۴۶ هزار و ۷۸۴ نفر (۲ هزار و ۶۸۳ نفر)

۴. مکزیک ۲۲۸ هزار و ۵۶۸ نفر (۲۰۶ نفر)

۵. پرو ۱۸۶ هزار و ۷۳ نفر (۲۶۰ نفر)

۶. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۸۳۶ نفر (۱۳ نفر)

۷. ایتالیا ۱۲۶ هزار و ۹۷۳ نفر (۵۷ نفر)

۸. روسیه ۱۲۳ هزار و ۴۳۶ نفر (۳۹۹ نفر)

۹. فرانسه ۱۰۹ هزار و ۹۷۳ نفر (۵۷ نفر)

۱۰-. کلمبیا ۹۱ هزار و ۴۲۲ نفر (۵۳۲ نفر)

ایران در این فهرست با ۸۰ هزار و ۹۴۱ نفر فوتی و ۱۲۸ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.