افکارسنجی مرکز انگلیسی ”یوگو“ نشان می‌دهد «محبوبیت» رژیم صهیونیستی در شماری از کشور‌های اروپایی پس از تنش اخیر در نوار غزه ، کاهش یافته است.

این افکارسنجی بر اساس شماری از نشانه ها، برای محاسبه سطح حمایت از رژیم صهیونیستی، با توجه به موضع شرکت‌کنندگان در آن درباره سیاست‌های این رژیم و نگاه آنان به وجهه رژیم صهیونیستی، صورت گرفته است.

از جمله کشور‌های جهان که در این افکارسنجی در صدر کشور‌هایی قرار دارد که حمایت از رژیم صهیونیستی در آن‌ها کاهش یافته است، انگلیس است. میزان حمایت از رژیم صهیونیستیدر انگلیس، ۲۷ واحد کاهش یافت و در مقایسه با میزان حمایت از این رژیم در ماه فوریه امسال، به منفی ۴۱ رسید. این سطح، کمترین سطح حمایت از اسرائیل در داخل انگلیس از سال ۲۰۱۶ است.

دومین کشوری که شاهد بیشترین کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی بود، فرانسه است. میزان حمایت از رژیم صهیونیستی در فرانسه به میزان ۲۳ واحد کاهش یافت و به منفی ۳۶ رسید، در حالی که پیش از این منفی ۱۳ بود. این سطح از حمایت از رژیم صهیونیستی در فرانسه، کمترین میزان از ماه مه سال ۲۰۱۹ است.

همچنین میزان حمایت از رژیم صهیونیستی در دانمارک، کاهش چشمگیری به میزان ۲۲ واحد داشت و حمایت از این رژیم به منفی ۳۹ رسید.

میزان کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی در دو کشور سوئد و آلمان به ترتیب ۱۷ و ۱۴ واحد بود. بیشترین حمایت از رژیم صهیونیستی در بین کشور‌هایی که این افکارسنجی در آن‌ها صورت گرفته، در آلمان است. میزان حمایت از اسرائیل در آلمان، منفی ۲۴ است که ۹ واحد با دومین کشور اروپایی که رژیم صهیونیستی در آن از حمایت بالایی برخوردار است یعنی سوئد، فاصله دارد.

الجزیره در ادامه اعلام کرد: داده‌های افکارسنجی جدید یوگو نشان می‌دهد، محبوبیت اسرائیل در سراسر اروپا به شدت از زمان افکارسنجی قبلی در ماه فوریه گذشته، کاهش شدیدی داشته و در مجموع ۱۴ واحد کاهش یافته است. این افکارسنجی، همزمان با موج همدردی گسترده با فلسطینی‌ها در زمان تهاجم اسرائیل به نوار غزه، برگزار شده است. در آن زمان، پایتخت‌های چند کشور اروپایی شاهد برگزاری تظاهرات بود.