طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۳۴ هزارو ۸۵۲ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۷۵ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۳۴ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۶۵۰ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۵۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۲۱۶ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۷۸۳ نفر (۱۴ هزار و ۸۸۰ نفر)

۲. هند ۲۹ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۳۳۸ نفر (۹۱ هزار و ۲۶۶ نفر)

۳. برزیل ۱۷ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۱۵۹ نفر (۸۹ هزار و ۸۰۲ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۶۷ نفر (۴ هزار و ۴۷۵ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۸ نفر (۶ هزار و ۴۰۸ نفر)

۶. روسیه ۵ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۹۴۹ نفر (۱۱ هزار و ۶۹۹ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۹۸۶ نفر (۷ هزار و ۳۹۳ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۶۸ نفر (۲ هزار و ۷۹ نفر)

۹. آرژانتین ۴ میلیون و ۶۶ هزار و ۱۵۶ نفر (۲۷ هزار و ۶۲۸ نفر)

۱۰. اسپانیا ۳ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۴۵۸ نفر (۴ هزار و ۶۲۳ نفر)

ایران در این فهرست با ۳ میلیون و ۳ هزار و ۱۱۲ نفر مبتلا و ۱۲ هزار و ۳۹۸ نفر مبتلا جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۱۴ هزار و ۷ نفر (۴۲۴ نفر)

۲. برزیل ۴۸۲ هزار و ۱۳۵ نفر (۲ هزار و ۳۴۴ نفر)

۳. هند ۳۶۳ هزار و ۹۷ نفر (۳ هزار و ۴۰۲ نفر)

۴. مکزیک ۲۲۹ هزار و ۳۵۳ نفر (۲۵۳ نفر)

۵. پرو ۱۸۷ هزار و ۸۴۷ نفر (۳۶۸ نفر)

۶. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۸۶۷ نفر (۷ نفر)

۷. ایتالیا ۱۲۶ هزار و ۸۵۵ نفر (۸۸ نفر)

۸. روسیه ۱۲۵ هزار و ۲۷۸ نفر (۳۸۳ نفر)

۹. فرانسه ۱۱۰ هزار و ۲۷۰ نفر (۶۸ نفر)

۱۰-. کلمبیا ۹۴ هزار و ۴۶ نفر (۵۷۳ نفر)

ایران در این فهرست با ۸۱ هزار و ۶۷۲ نفر فوتی و ۱۵۳ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.