​به رغم گذشت بیش از پنج ماه از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن ، اکثریت جمهوری‌خواهان آمریکایی‌ همچنان اعتقاد دارند که او با تقلب در این انتخابات برنده شده است.

بنا بر گزارش وبگاه «هیل»، نظرسنجی مشترک این رسانه با موسسه آمریکایی «هریس ایکس» نشان می‌دهد که از نظر اکثریت آنها دونالد ترامپ به دلیل تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، از جو بایدن شکست خورد.

۵۶ درصد از جمهوری‌خواهان در این نظرسنجی که ۲۴ و ۲۵ ژوئن (۳ و ۴ تیرماه) انجام شده است، گفته‌اند که جو بایدن با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ دونالد ترامپ را شکست داد.

۲۵ درصد از جمهوری‌خواهان شرکت‌کننده در این نظرسنجی هم گفتند که از نظر آنها بایدن به صورت منصفانه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا برنده شد و ۱۹ درصد هم اعلام کردند که مطمئن نیستند بایدن با تقلب پیروز شده و یا منصفانه در این انتخابات برنده شده است.

۸۸ درصد از دموکرات‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی گفتند، بایدن به صورتی منصفانه در این انتخابات پیروز شد و پنج درصد هم گفتند که در این انتخابات تقلب شده است.

۵۰ درصد از آمریکایی‌های وابسته به احزاب مستقل تاکید کردند که پیروزی بایدن منصفانه بوده و ۲۰ درصد گفتند که در این انتخابات تقلب شده است.