روزنامه اقتصادی گلوبس در شماره امروز چهارشنبه خود در یادداشتی به نتایج و دست آوردهای سازش بن زاید با اسرائیل پرداخت.

"اولدا دانی" نویسنده این یادداشت معتقد است، یائیر لاپید در سفر اخیر خود به امارات متحده بیش از آن که به فکر گسترش مناسبات دیپلماتیک باشد، در اندیشه افزایش دست آوردهای اقتصادی و تجاری از ناحیه این توافق و رابطه با امارات بود.

در این یادداشت آمده است، وزارت خارجه اسرائیل در این راستا علاوه بر امارات متحده عربی به دنبال تحقق این هدف در بحرین و مغرب است و در همین راستا لاپید مدیر کل دفتر خود را با یک دستور کار کاملا اقتصادی به مغرب اعزام کرد.

گلوبس در این یادداشت با اشاره به شرایط وخیم اقتصادی اسرائیل بر اثر شیوع ویروس کرونا تاکید کرد، کلید برون رفت از این بحران استفاده از توان اقتصادی (سرمایه‌های) امارات است.

 براساس اطلاعات منتشر شده با وجود آن که توافق ابراهیمی پائیز سال گذشته به امضا رسیده اما حجم تجارت بین اسرائیل و امارات متحده عربی از 2 میلیارد شیکل (نزدیک به 700 میلیون دلار) رسیده است.

این همکاری بیشتر در چارچوب همکاری شرکت‌های غیردولتی انجام گرفته و پروژه‌های بزرگ رسمی و دولتی تا به امروز چندان پیشرفتی نداشته‌اند.

در پایان این یادداشت تاکید شده است، مسئولین اسرائیلی چشم به وعده‌های محمد بن زاید برای گسترش هرچه بیشتر مراودات اقتصادی دارند و به آن به شدت امیدوار هستند.