دفتر سیاسی « نجیب میقاتی » مأمور تشکیل کابینه لبنان تأکید کرد که برخی در این کشور اصرار دارند که تشکیل کابینه را به یک بازار سیاسی بدل کنند.

شبکه خبری المیادین به نقل از میقاتی گزارش داد، این افراد در تلاش هستند که فرآیند تشکیل کابینه را به یک بازار رسانه‌ای تبدیل کنند که مبنی بر دروغ و اکاذیب است.

وی تصریح کرد، این افراد می‌کوشند «اتهام جلوگیری از تشکیل کابینه را متوجه دیگران کنند، ولی این یک شیوه نخ نما شده است».

برخی در لبنان اصرار دارند تشکیل کابینه را به یک بازار سیاسی بدل کنند

مأمور تشکیل کابینه خاطر نشان کرد: «من به فرآیند تشکیل بر اساس اصول مشخص و همکاری و مشورت با رئیس جمهور ادامه خواهیم داد».

میقاتی در پایان گفت که وضعیت لبنان ایجاب می‌کند که همه طرفها در نهایت مسئولیت‌پذیری قرار داشته باشند.

در همین ارتباط، منابع لبنانی اول شهریور ماه جاری درباره تشکیل کابینه گفتند که گِره وزارتخانه‌های کشور و انرژی حل شده و معرفی وزیر دادگستری باقی مانده است.

«وئام وهاب» رئیس حزب «التوحید العربی» هم در این رابطه گفت که اکثریت مردم لبنان خواهان تشکیل دولت هستند و پارلمان باید لیست ارائه شده را بپذیرد و عدم پذیرش آن آثار بسیار بدی به همراه دارد.

میقاتی در تاریخ چهارم مرداد از سوی عون مأمور تشکیل کابینه شد و همچنان رایزنی‌ها برای چیدمان کابینه ادامه دارد. لبنان از مرداد سال گذشته تاکنون دولت رسمی ندارد و «حسان دیاب» همچنان به عنوان نخست‌وزیر پیشبرد امور فعالیت می‌کند.