پادشاهی عربستان سعودی طی دستوری «خالد بن قرار الحربی» مدیر کل امنیت عمومی این کشور را از سمت خود برکنار کرد.

بر اساس این گزارش، مدیرکل امنیت عمومی عربستان به اتهام ارتکاب تخلفات مالی و پولشویی عزل شده است.

طبق حکم صادر شده از سوی ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی در حال حاضر پرونده «خالد بن قرار الحربی» به کمیته تحقیقات سپرده شده است.

«ملک سلمان» رئیس امنیت عمومی عربستان را برکنار کرد

گفتنی است، ملک سلمان از سازمان نظارت و مبارزه با فساد کشورش خواسته تا در خصوص دیگر افراد متخلفی که در جریان فسادهای مالی مشارکت داشته‌اند، تدابیر لازم را انجام دهد.