عربستان (واس) اعلام کرد که ملک سلمان بن عبد العزیز آل سعود، پادشاه این کشور در حکمی "ناصر بن عبد الرزاق بن یوسف النفیسی"، رئیس امور ویژه پادشاهی را از سمتش برکنار کرد.

واس همچنین گزارش داد که ملک سلمان در این حکم "عبدالعزیز بن ابراهیم بن حمد الفیصل" را به عنوان رئیس جدید امور ویژه پادشاهی عربستان با درجه وزیر تعیین کرد.

رسانه‌های عربستان تا بدین لحظه دلیل برکناری النفیسی را اعلام نکرده‌اند.

پادشاه عربستان رئیس امور ویژه پادشاهی را برکنار کرد