سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق  از تطابق صد در صدی نتایج شمارش دستی آرا با شمارش الکترونیکی خبر داد.

جمانه الغلای سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، اعلام کرد که نتایج شمارش دستی آرا با شمارش الکترونیکی صد در صد مطابق بوده است.

وی گفت که این تطابق در همه مراکز رأی که به قید قرعه جهت مقایسه انتخاب شد به همین نسبت صد در صدی بوده است.

گفتنی است که شمارش آرا در انتخابات عراق به صورت الکترونیک انجام می‌شود اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات به منظور اطمینان از نتایج شمارش الکترونیک، آراء برخی مراکز را به قید قرعه به صورت دستی شمارش و با شمارش الکترونیک مقایسه می‌کند.

انطباق نتایج شمارش دستی آراء انتخاباتی عراق با الکترونیکی