دو کمیته وزارتی  سوریه  و روسیه که مسئول هماهنگی در زمینه بازگشت آوارگان هستند، نشست خود را به پایان رساندند و بیانیه پایانی را صادر کردند.

خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد بازگشت آوارگان و مهاجران، اولویت ملی دولت سوریه است و در این زمینه، نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست.

سیاستهای غرب در قبال بحران سوریه، اوج نفاق است

در این بیانیه آمده است، تلاش مداوم حکومت سوریه برای بازگرداندن امنیت و ثبات و اصلاح زیرساخت، امکان این را به وجود آورده است که مهاجران، به محل اقامت دائمی خود منتقل شوند.

بر اساس این بیانیه، سیاستهای کشورهای غربی در قبال بحران سوریه، اوج نفاق است؛ زیرا این کشورها همچنان به تحریمهای ظالمانه و یکجانیه و اشغالی اراضی یک کشور دارای حاکمیت ادامه می‌دهند.

ستاد هماهنگی روسیه و سوریه برای بازگشت آوارگان سوری در نشست روز سه شنبه خود اعلام کردند که حضور نظامی غیرقانونی نیروهای خارجی در سوریه یک مانع بزرگ در مسیر شکوفایی این کشور است.

در بیانیه این ستاد تأکید شد، اشغالگری نیروهای خارجی در سوریه به غارت منابع طبیعی و برانگیختن کانون‌های تنش در منطقه منجر می‌شود.

در این بیانیه به یک عامل منفی دیگر نیز اشاره شد که سیاست فشار بر سوریه و تحریم این کشور است که مانع بازسازی این کشور پس از جنگ می‌شود و فرصت‌های زندگی عادی را از شهروندان سوری بازگشته به این کشور سلب می‌کند.

بر اساس این بیانیه، برای غلبه بر موانعی که مانع از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان می‌شود و همچنین برای بازگرداندن زندگی صلح آمیز در سرزمین رنج کشیده سوریه، مشارکت همه جامعه بین المللی در حل مشکلات بازسازی کشور و ارائه حمایت ضروری است.