در طول محاکمه گیسلین ماکسول که در ۲۹ دسامبر به اتهام جذب و اغفال دختران جوان و قاچاق آن‌ها برای شبکه قاچاق جنسی جفری اپستین مجرم شناخته شد، از بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا به عنوان یکی از افرادی نام برده شد که همیشه سوار جت خصوصی این سرمایه دار فوت شده (جفری اپستین) می‌شد.

روزنامه سان به نقل از چند وکیل مدافع آمریکایی گزارش داد، باید تحقیقاتی از بیل کلینتون به دلیل ارتباطش با کودک آزار جنسی جفری اپستین و دوستش گیسلاین مکسول صورت گیرد.

پیشتر؛ گیسلاین مکسول، دلال جنسی سرشناس انگلیسی در دادگاه آمریکا به اتهام قاچاق دختران زیر سن قانونی برای سوءاستفاده جنسی، شبکه جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی، مجرم شناخته شد و تا پایان عمر در زندان باقی می‌ماند.

هیات منصفه او را در پنج فقره از شش اتهام وارد شده، از جمله قاچاق جنسی دختران زیر سن قانونی و توطئه برای انتقال دختران زیر سن قانونی برای برده داری جنسی مجرم شناخت.

به نوشته روزنامه دیلی میرور، ویرجینیا رابرتس جوفره، یکی از زنانی که در این پرونده به عنوان قربانی جنسی گیسلاین مکسول و جفری اپستین، از شاهزاده اندرو، پسر ملکه انگلیس شکایت کرده است، در واکنش به حکم دادگاه نیویورک گفته است "دیگران هم باید پاسخگو باشند".

در آغاز دادگاه گیسلاین مکسول در آمریکا که به برده داری جنسی متهم است، دوباره نام شاهزاده اندرو، پسر ملکه انگلیس مطرح شد که به تجاوز جنسی به دختران زیر سن قانونی متهم شده است.

این زن انگلیسی متهم بود با اغوای دختران نوجوان، حتی دختران ۱۴ ساله، آنان را برای سوء استفاده جنسی، در اختیار جفری اپستین آمریکایی قرار می‌داده است تا به عنوان برده جنسی، در اختیار افراد ثروتمند و مشهور، از جمله شاهزاده انگلیسی قرار گیرند. در دادگاه این زن اشاعه دهنده فحشا گفته شد که وی در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ میلادی، در ترویج فحشا و تامین برده جنسی برای ثروتمندان، دست داشته است.

باز شدن پای بیل کلینتون به رسوایی‌های اخلاقی اپستین

گیسلاین مکسول که به نیویورک مهاجرت کرده بود در آنجا به جفری اپستین پیشنهاد داد در زمینه مدلینگ همکاری کنند تا بتوانند با این شگرد، دختران جوان را برای هوسرانی ثروتمندان، فراهم کنند. جفری اپستین که بازداشت شده بود، به ادعای پلیس در زندان، خودکشی کرد.

مرگ مشکوک این دوست ترامپ موجب شد راز‌های پنهان این شبکه بهره کشی جنسی پنهان بماند. شماری از دخترانی که مورد آزار جنسی شاهزاده اندرو، فرزند دوم ملکه انگلیس قرار گرفته اند، بازجویی از شاهزاده انگلیسی و اجرای عدالت درباره او را خواستارند.

وکلای ویرجینیا رابرتس جوفره، یکی از قربانیان جنسی شبکه فحشای جفری اپستین آمریکایی، شاهزاده اندرو را متهم کرده اند که به این دختر، در سن کم‌تر از ۱۸ سال، تجاوز کرده است.