به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از پایگاه الوفاق نوشت: آیت الله شیخ عیسی قاسم گفـت: در بحرین دموکراسی وجود ندارد و فقط خواسته های مقامات، حرف اول را می زند.

وی افزود: آنها دین را مطابق میل خود تفسیر می کنند، نظر خود را بر هر دیدگاه دیگری برتر می دانند، مساجدی که بر خلاف خواسته های آنها حرکت کنند، ویران می کنند و هر ندای آزادی خواهی سرنوشتی جز محاکمه و مجازات شدید ندارد.

عیسی قاسم گفت: در بحرین مساجد ویران می شود، مساجد باقیمانده تهدید به تعطیلی می شود، گروههای سیاسی را به پای میز محاکمه می کشانند و اتهامات علیه جمعیت العمل الاسلامی سرآغاز تحرکات علیه دیگر گروههاست.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای به بازداشت مجدد نبیل رجب فعال حقوقی بحرینی واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: بازداشت نبیل رجب نشانه خوی استبدادی رژیم و بی توجهی به درخواستهای جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری درباره آزادی زندانیان سیاسی و بیان است.

الوفاق بیان کرد: رژیم تمایلی برای اجرای توصیه های شورای حقوق بشر در ژنو و نیز اجرای گزارش موسوم به بسیونی ندارد.

در بیانیه جمعیت الوفاق آمده است: بازداشت رجب در ادامه سیاست سرکوبگرانه رژیم که بی نتیجه بودن آن بیش از قبل آشکار شده است انجام می شود.

الوفاق بیان کرد: رژیم با بازداشت نبیل رجب و ادامه بازداشت دیگر رهبران مخالف هر گونه راهکار سیاسی را تعطیل کرده است و به بحران کشور دامن می زند.

در این بیانیه آمده است: مردم بحرین به درجه از هوشیاری رسیده اند که جز به عدالت راضی نخواهند شد و فریب ادعاهای واهی را نخواهند خورد.

الوفاق بیان کرد: درخواست آزادی نبیل رجب و دیگر زندانیان سیاسی نه تنها خواسته مخالفان که خواست بیش از ۴۵ کشور جهان است و این روند مغایر حقوق بشر است.