آنها می گویند مطمئن نیستند این پهپادها به کدام کشور تعلق دارند و برای چه اهدافی در حریم هوایی افغانستان گشت زنی می کنند.

این مساله در خوست از توجه ویژه ای برخوردار شده و ساکنان این ولایت روز دوشنبه در تظاهراتی از نهادهای امنیتی خواستند در مورد این مساله راستی آزمایی کنند.

احساس یکی از ساکنان خوست گفت: این اواخر هواپیماهای بدون سرنشین در ولایت خوست گشت زنی کرده اند و مردم نگرانند که این هواپیماها متعلق به کدام کشور هستند.

دولت طالبان بدون ارائه جزئیات در مورد این هواپیماها اعلام کرد که افغانستان دیگر تهدیدی برای هیچ کشوری نیست و حریم هوایی افغانستان نباید نقض شود.

«بلال کریمی» معاون سخنگوی دولت اسلامی گفت: در حال حاضر اوضاع در افغانستان امن است و تهدیدی از کشور ما متوجه هیچ کشوری نیست. از این رو نیازی نیست هیچ کشوری از هیچ طریقی از جمله حریم هوایی کشور ما، مداخله داشته باشد.

در این میان، شماری از ساکنان قندهار گفتند که به تازگی شاهد گشت زنی پهپادهایی در بخش هایی از این ولایت بوده اند.

یکی از این افراد گفت: اکثر شب ها صدای پهپادها شنیده می شود و در رسانه های اجتماعی نیز می بینیم که در ولایت های دیگر نیز این مساله وجود دارد.

اسدالله ندیم کارشناس مسائل نظامی اظهار داشت: ممکن است این هواپیماها متعلق به کشورهای همسایه یا کشورهای قدرتمند باشند و این نشان می دهد که حریم هوایی افغانستان بدون صاحب است.

فعالیت مشکوک پهپادها در آسمان افغانستان

یک منبع در بخش عملیات میدان هوایی کابل نیز تائید کرد که گهگاه گشت زنی پهپادها روی سیستم رادار فرودگاهی مشاهده می شود، اما مشخص نیست این هواپیماها متعلق به کدام کشور است و چه اهدافی را دنبال می کنند.