خبرگزاری «یونهاپ» در پیامی که امروز در روزنامه اصلی کره شمالی منتشر شد از مقام‌های رسمی این کشور خواسته شده تا برای جلوگیری از گسترش همه گیری ویروس کرونا تلاش هایشان را افزایش دهند . 

در این گزارش آمده است: گسترش سریع سویه جهش یافته ویروس « اُمیکرون »  از اواخر سال میلادی گذشته و همچنین ظهور زیر سویه جدید امیکرون BA.۲ این همه گیری را تشدید کرده است.

این موضوع درحالی در کره شمالی مطرح شده است که امروز کره جنوبی تمامی محدودیت های مرتبط با فاصله گذاری اجتماعی را به استثنای استفاده اجباری از ماسک  در حرکتی بزرگ برای بازگشت به روال عادی زندگی در دوران پساکرونایی برداشت.

«رودونگ سینمون» یک نهاد حزب کارگران کره شمالی  مقام‌های رسمی  و اعضای تنها حزب این کشور را ترغیب کرد تا درباره شرایط رو به وخامت روزانه همه گیری ویروس کرونا محتاط باشند و اقدامات ضد ویروسی را به طور کامل انجام دهند.  

تشدید اقدامات برای جلوگیری از گسترش کرونا در کره شمالی

حکومت کره شمالی ادعا کرده بود که هیچ موردی از ویروس کرونا در این کشور وجود ندارد ولی با این وجود کنترل مرزی شدیدی  از ژانویه ۲۰۲۰ و پس از شروع همه گیری ویروس کرونا در جهان اعمال کرد.

 

 

سایر رسانه‌ها