حزب حاکم محافظه کار انگلیس به رهبری بوریس جانسون نخست وزیر ۴۸۲ کرسی را در شورا‌های انگلیس، اسکاتلند و ولز بر اساس نتایج شمارش آرا تا پایان روز جمعه به وقت محلی از دست داد.

در حالی که شمارش آرای انتخابات شورا‌های محلی و شهرداران در انگلیس، اسکاتلند و ولز ادامه دارد، تازه‌ترین نتایج شمارش آرا از شکست سنگین حزب حاکم محافظه کار در این انتخابات حکایت دارد.

آرای مردم موجب شد برخی شورا‌های کلیدی و شورا‌هایی که سال‌ها به طور سنتی در اختیار حزب محافظه کار بود از جمله در وست مینستر قلب سیاسی لندن، به رقیب اصلی حزب محافظه کار یعنی حزب کارگر برسد. شورا‌های جنوب انگلیس هم به نمایندگان حزب لیبرال دموکرات رسید.

نتیجه کنونی این انتخابات آشکار کرد که شمار زیادی از مردم از دو حزب محافظه کار و کارگر که دهه هاست قدرت میانشان دست به دست می‌شود روی گردان شده و به احزاب کوچک روی آورده اند، طوری که اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات نتایج این انتخابات را " نقطه عطفی" برای حزبش دانست.

حزب کارگر دومین حزب بزرگ انگلیس و رقیب اصلی حزب حاکم محافظه کار توانست کلید شورا‌ها را در مناطقی از لندن از جمله وست مینستر از دست محافظه کار بگیرد، اما در خارج از لندن توفیق چشمگیری نداشت.

بوریس جانسون که شماری از هم حزبی هایش عملکرد او را علت ناکامی حزب در این انتخابات می‌دانند در نخستین واکنش به شکست حزبش در این انتخابات گفت: محافظه‌کاران با دوران سختی روبرو شده‌اند.

در اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند که مدتهاست برای استقلال این منطقه از انگلیس مبارزه می‌کند توانست برتری قاطع خود را به رخ احزاب رقیب بکشد. حزب ملی اسکاتلند با بدست آوردن ۲۲ کرسی دیگر ۴۵۳ کرسی شورا‌ها را در این منطقه از آن خود کرد.

شکست سنگین حزب جانسون در انتخابات محلی انگلیس

حزب کارگر با ۲۰ کرسی افزایش به ۲۸۲ کرسی رسیده است. حزب محافظه کار در این منطقه با از دست دادن ۲۱۴ کرسی ۶۳ کرسی در دست دارد. حزب لیبرال دموکرات در اسکاتلند با بدست آوردن ۲۰ کرسی جدید تا این زمان ۸۷ کرسی دارد و حزب سبز‌ها با ۱۶ کرسی افزایش ۳۵ کرسی شورا ها‌ی این منطقه را تا این زمان بدست آورد.

 

سایر رسانه‌ها