ائتلاف چپ‌گرای «اتحادیه مردمی نوین زیست‌بوم‌گرا و اجتماعی» فرانسه (NUPES) اعلام کرد که قصد دارد به ائتلاف میانه‌روی «آنسامبل» به ریاست امانوئل ماکرون رأی عدم اعتماد بدهد.

آنسامبل در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه، ۲۴۶ کرسی به دست آورد، این در حالی است که برآورد اجماع مراکز اصلی رأی‎گیری فرانسه این بود که ائتلاف ماکرون می‌تواند بین ۲۵۵ تا ۲۹۵ کرسی از ۵۷۷ کرسی پارلمان را به دست آورد و این نتیجه حاصله، جزو حتی بدترین پیش‌بینی‌ها نبود.

با وجود اکثریت قدرتمند حزب راست‌میانه رئیس‌جمهور فرانسه، ماکرون با رقابت سفت و سخت از جانب ائتلافی موسوم به «اتحادیه مردمی زیست محیطی و اجتماعی» (NUPES)، گروهی متشکل از چهار حزب اپوزیسیون که علیه ماکرون متحد شده‌اند، مواجه شد.

رئیس جمهور فرانسه با رأی عدم اعتماد مواجه است

با پایان مرحله دوم انتخابات پارلمانی فرانسه که روز یکشنبه برگزار شد، ائتلاف احزاب حامی امانوئل مکرون اکثریت مطلق کرسی‌های این پارلمان را از دست داد و حزب راست‌افراطی مارین لوپن و ائتلاف احزاب چپ به رهبری ژان لوک ملانشن، کرسی‌های بیشتری را نسبت به قبل به دست آوردند.