گارد ملی پایگاه هوایی پرتلند آمریکا ، نخستین واحد امنیتی این کشور به شمار می‌آید که نخستین ربات سگ‌نما را دریافت خواهد کرد. این پایگاه هوایی قصد دارد به تست فناوری این ربات پرداخته و از آن برای عملیات‌های شناسایی و امنیتی استفاده کند.

بر اساس گزارش‌ها، این ربات سگ‌نما قادر به انجام شناسایی تصویری و گشت زنی در اطراف حصار،‌ بدون آسیب رساندن به افراد داخل پایگاه است.

این پایگاه هوایی تا کنون یک ربات سگ‌نما دریافت کرده و در حال تست و بررسی قابلیت‌های آن است و در صورت موفقیت آمیز بودن پروژه، این فناوری به دیگر واحدهای ارتش نیز ارائه خواهد شد.

ربات‌های سگ‌نما وارد ارتش آمریکا شدند

این ربات سگ نما می‌تواند با یک بار شارژ شدن به مدت هفت ساعت به عملیات بپردازد. کنترل این ربات از راه دور و توسط اوپراتور داخل پایگاه صورت می‌گیرد اما قصد ارتش آمریکا بدین صورت خواهد بود که با برنامه ریزی، این ربات به صورت خودگردان به انجام وظایف محوله بپردازد.

طی یک دهه اخیر استفاده از تسلیحات اتوماتیک و تجهیزات نظامی خودکار با استقبال و محبوبیت گسترده‌ای در میان ارتش آمریکا مواجه شده است.

البته استفاده از تسلیحات و تجهیزات خودکار و تاثیرات آن بر روی فرصت‌های شغلی در میان ارتش آمریکا به یکی از بحث‌های مهم تبدیل شده است. کارشناسان نظامی معتقدند که استفاده از ربات‌ها می‌تواند خلاقیت بیشتری را در عرصه نبرد برای ارتش به ارمغان بیاورد.