«ابراهیم الجابری» مدیر دفتر «سید مقتدی الصدر » رهبر جریان صدر در بغداد، پس از آشوبگری حامیان این جریان، مدعی شد که این اقدامات، تحت رهبری جریان صدر نیست.

الجابری به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت: تظاهراتی که در حال برگزاری است، وابسته به جریان صدر نیست، بلکه این جریان، بخشی از تظاهرات است و تحت رهبری آن قرار ندارد.

این در حالی است که روز گذشته جریان صدر دوباره در اقدامی خلاف قانون، طرفدارانش را به تظاهرات دعوت و فضای بغداد را متشنج و آشوب‌زده کرد. چهارشنبه پیش نیز، این معترضان حامی صدر ، به ساختمان پارلمان حمله کرده بودند و به اموال عمومی آسیب زده بودند.

الجابری ادعا کرد: راهکار، خروج چهره‌های فاسد معروف و معرفی برخی از افراد حاضر به دستگاه قضاء است. در این صورت می‌توان به برخی از راهکارها، فکر کرد. تظاهرات امروز هم ارتباطی به محمد شیاع [السودانی] نامزد چارچوب هماهنگی ندارد، بلکه مربوط به فساد است».

وی با بیان اینکه در صورت تغییر السودانی، «فرد فاسد دیگری جایگزین او می‌شود و ما این را قبول نداریم»، تصریح کرد: ملت خواستار یک دولت واقعی هستند که به همه عراقیها خدمت کند. هنگامی که جریان [صدر] بخشی از تظاهرات است، پس، بخشی از مردم به شمار می‌رود».

مدیر دفتر صدر با این ادعا که مواضع جریان صدر، متعلق به عراق است، نه خارج از این کشور، مدعی شد: بسیری از مردم، درباره دعوت به تظاهرات توئیت می‌زنند، ولی مردم آنان را نمی‌شناسند. ولی برخی می‌گویند که این تظاهرات متعلق به صدریهاست».

الجابری درباره درخواست افراد و گروههای سیاسی برای مذاکره هم گفت: صدر این مسئله را به مردم سپرده است. ملت انتخاب کرد که با تحصن وارد پارلمان شود. ملت به دولتها، سوء ظن دارد و بحران، مربوط به اعتماد است».

دفتر صدر رهبری آشوب‌های اخیر را تکذیب کرد

در پی تشدید ناآرامی‌ها در بغداد به دلیل اعتراض‌های خیابانی حامیان جریان صدر شماری از معترضان، برای دومین بار طی یک هفته گذشته وارد ساختمان پارلمان عراق شدند.

احزاب سیاسی در عراق امروز منتظر برگزاری جلسه پارلمان برای آغاز روند سیاسی جدید بودند، اما جریان صدر دوباره در اقدامی خلاف قانون، طرفدارانش را به تظاهرات دعوت و فضای بغداد را متشنج و آشوب‌زده کرده است.