صالح محمد العراقی که به وزیر صدر معروف است، خواستار تظاهرات در همه استان‌ها در ساعت ۵ عصر امروز شد.

«صالح محمد العراقی» با انتشار بیانیه‌ای از هواداران وی در همه استان‌ها خواست که در پیشتیبانی از طرفداران صدر در منطقه سبر بغداد ، در ساعت ۵ عصر در استان‌های خود دست به تظاهرات بزنند.

او استان نجف اشرف را از این فراخوان مستثنی کرد.

درخواست ساکنان کربلا از گروههای سیاسی

همزمان ساکنان شهر مقدس کربلا از همه طرف‌ها خواستند که قداست این شهر را حفظ کنند و از دست زدن به هرگونه تظاهراتی پرهیز کنند.

خواسته‌های ساکنان شهر مقدس کربلا به شرح زیر است؛

شهر کربلا را از هر تظاهراتی که امنیت، قداست، شعائر ومراسم محرم، را خدشه دار می‌کند، دور نگه دارید.

شهر میزبان میلیونها زائر است و تحمل اوضاع امنیتی و سیاسی را ندارد.

فراخوان صدر برای تظاهرات در همه استانهای عراق

شهرهای مقدس را خالی از سلاح و تنش و برخورد در راستای حفظ عتبات مقدس و شعائر حسینی و حرمت اهالی قرار دهید.