نتایج این نظرسنجی حاکیست که جمهوری خواهان در این انتخابات ۲۳۰ کرسی و دموکرات‌ها ۲۰۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا را بدست خواهند آورد. 

جمهوری خواهان برای بدست آوردن اکثریت مجلس نمایندگان به ۲۱۸ کرسی نیاز دارند و کسب ۲۳۰ کرسی به این معنی است که آن‌ها ۱۲ کرسی بیشتر از تعداد مورد نظر به منظور بدست آوردن کنترل مجلس نمایندگان، در اختیار خواهند داشت. 

دموکرات‌ها در حال حاضر با ۲۲۰ کرسی در مقابل ۲۱۱ کرسی جمهوری خواه، اکثریت شکننده مجلس نمایندگان را در اختیار دارند. 

این نظرسنجی همچنین نشان می دهدکه دموکرات‌ها نسبت به همتایان جمهوری‌خواه خود از مسائل جاری دلسرد شده‌اند و تعداد کمتری از آن‌ها در انتخابات شرکت خواهند کرد.

در این نظرسنجی ۱۶ درصد از دموکرات‌ها و ۴۳ درصد از جمهوری خواهان اعلام کردند دموکرات‌های کنگره به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند. 

۶۷ درصد از رای دهندگان دموکرات می‌گویند که دموکرات‌های کنگره به "برخی" از این وعده‌ها عمل کرده‌اند و ۱۷ درصد معتقدند که آن‌ها "بیشتر یا همه" وعده‌های خود را عملی کرده‌اند. 

۶۸ درصد از جمهوری خواهان و تنها ۷ درصد از دموکرات‌ها احساس می‌کنند که جمهوری خواهان کنگره برای تامین خواسته‌های آن‌ها می‌جنگند. 

 در سه ماه مانده تا برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آمریکا و قرار برگزاری انتخابات مقدماتی در ۲۲ ایالت در هفت هفته آتی، توجه بر رقابت‌های انتخاباتی متمرکز شده است. 

یکی از امتیازهای مهمی که در این رای گیری مطرح است، تسلط بر کنگره است که تاکنون با اکثریت ناچیزی تحت تسلط دمکرات‌ها بوده است. 

جمهوری خواهان پیشتاز در انتخابات آینده میان دوره‌ای آمریکا

جمهوری خواهان که قصد بازپس گیری ریاست مجلس نمایندگان را دارند که از ۲۰۱۸ به این سو از دست داده‌اند، تنها به پنج کرسی بیشتر برای بازپس گیری ریاست بر این مجلس با ۴۳۵ عضو نیاز دارند که تاکنون در اختیار نانسی پلوسی قرار دارد. در صورت پیروزی حزب جمهوری خواه، کوین مک کارتی رهبر کنونی اقلیت جمهوری خواه، ریاست آن را برعهده خواهد گرفت.